Home / APK / Lich Viet – Lich Van Nien & Tu Vi 2017 4.5.9

Lich Viet – Lich Van Nien & Tu Vi 2017 4.5.9

Lich Viet - Lich Van Nien & Tu Vi 2017 4.5.9

Download Lich Viet – Lich Van Nien & Tu Vi 2017 4.5.9 Apk Android Package Name Is com.somestudio.lichvietnam By SOME Studio

  • MD5 Of APK: 618c9e17668dd8a873413d6b597b8352
  • Developer : SOME Studio
  • Size : 32.10 MB (33660689) Byte
  • Version : 4.5.9
  • Filename : com.somestudio.lichvietnam.apk
  • Website: http://lichviet.org
  • Version Code :4.5.9
  • SDK : 16

Changelogs In Lich Viet – Lich Van Nien & Tu Vi 2017 4.5.9

* Sửa lỗi crash trên một số dòng máy
Phiên bản này có gì mới?
● Trang Chủ mới giúp dễ dàng truy cập nhanh đến các thông tin cần thiết & tùy biến nội dung theo sở thích
● Đổi ngày và Khám phá được thiết kế lại bắt mắt và tiện dụng hơn.
● Nhận quà bất ngờ khi khám phá ứng dụng & sử dụng thường xuyên.
● Sửa lỗi & tối ưu ứng dụng.
Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã tin dùng Lịch Việt và rất mong nhận được những đóng góp quý báu để ứng dụng ngày một hoàn thiện.

 

Used features In com.somestudio.lichvietnam APK

android.hardware.camera
android.hardware.camera.autofocus
android.hardware.location
android.hardware.screen.portrait
android.hardware.touchscreen

ScreenShot From Lich Viet – Lich Van Nien & Tu Vi 2017 4.5.9

Lich Viet - Lich Van Nien & Tu Vi 2017 4.5.9Lich Viet - Lich Van Nien & Tu Vi 2017 4.5.9
Lich Viet – Lich Van Nien & Tu Vi 2017 4.5.9 Apk Visit Official PlayStore Page 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *